Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 135 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 22 phiếu

Tính diện tích miếng đất này.

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \({3 \over 4}\). Tính diện tích miếng đất này.

Giải

Gọi chiều dài mếng đất là a, chiều rộng là b, (0<a, b<35)

Ta có:

\({\rm{a}} + b = 70:2 = 35\) và \({b \over a} = {3 \over 4} \Leftrightarrow {b \over 3} = {a \over 4}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:                           

\(\eqalign{
& {b \over 3} = {a \over 4} = {{b + a} \over {3 + 4}} = {{35} \over 7} = 5 \cr
& {b \over 3} = 5 \Rightarrow b = 3.5 = 15 \text{(thỏa mãn})\cr
& {a \over 4} = 5 \Rightarrow a = 4.5 = 20 \text{(thỏa mãn}) \cr} \)

Chiều dài miếng đất 20m, chiều rộng 15m

Diện tích miếng đất: \(20 \times 15 = 300\;{m^2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan