Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 19 trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 46 phiếu

Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu.

Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) \(\widehat {E{\rm{D}}C}\) và \(\widehat {A{\rm{E}}B}\) là cặp góc…….

b) \(\widehat {BE{\rm{D}}}\) và \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) là cặp góc…….

c) \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) và \(\widehat {BAT}\) là cặp góc…….

d) \(\widehat {{\rm{TAB}}}\) và \(\widehat {DEB}\) là cặp góc…….

e) \(\widehat {{\rm{EAB}}}\) và \(\widehat {ME{\rm{A}}}\) là cặp góc…….

g) Một cặp góc so le trong khác là ……….

h) Một cặp góc đồng vị khác là……..

Giải

a) \(\widehat {E{\rm{D}}C}\) và \(\widehat {A{\rm{E}}B}\) là cặp góc đồng vị.

b) \(\widehat {BE{\rm{D}}}\) và \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) là cặp góc trong cùng phía.

c) \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) và \(\widehat {BAT}\) là cặp góc đồng vị.

d) \(\widehat {{\rm{TAB}}}\) và \(\widehat {DEB}\) là cặp góc ngoài cùng phía.

e) \(\widehat {{\rm{EAB}}}\) và \(\widehat {ME{\rm{A}}}\) là cặp góc so le trong.

g) Một cặp góc so le trong khác là \(\widehat {ME{\rm{D}}}\) và \(\widehat {E{\rm{D}}C}\).

h) Một cặp góc đồng vị khác là \(\widehat {{\rm{EBC}}}\) và \(\widehat {MED}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan