Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 19 phiếu

Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình.

Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) \(2x - y = 3\)

b) \(x + 2y = 4\)

c) \(3x - 2y = 6\)

d) \(2x + 3y = 5\)

e) \(0x + 5y =  - 10\)

f) \( - 4x + 0y =  - 12\)

Giải

a) \(2x - y = 3\)\( \Leftrightarrow y = 2x - 3\) công thức nghiệm tổng quát (\(x \in R;y = 2x - 3\))

b) \(x + 2y = 4 \Leftrightarrow y =  - {1 \over 2}x + 2\)

Công thức nghiệm tổng quát \((x \in R;y =  - {1 \over 2}x + 2)\)

c) \(3x - 2y = 6 \Leftrightarrow y = {3 \over 2}x - 3\) công thức nghiệm tổng quát \((x \in R;y = {3 \over 2}x - 3)\)

d) \(2x + 3y = 5 \Leftrightarrow y =  - {2 \over 3}x + {5 \over 3}\) công thức nghiệm tổng quát \(\left( {x \in R;y =  - {2 \over 3}x + {5 \over 3}} \right)\)

e) \(0x + 5y =  - 10 \Leftrightarrow y =  - 2\) công thức nghiệm tổng quát \((x \in R;y =  - 2)\)

f) \( - 4x + 0y =  - 12 \Leftrightarrow x = 3\) công thức nghiệm tổng quát \((x = 3;y \in R)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan