Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 52 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.4 trên 18 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 52 Vở bài tập Khoa học 4

a) Đặt vài mẩu hương cháy đã tắt lửa nhưng còn bốc khói vào dưới ống B. Quan sát hình 1 và dự đoán xem khói hương bay ra theo đường ống nào. Hãy về đường bay của khói hương vào hình 1.

b) Ngoài vài mẩu hương ở ống B như hình 1, đặt thêm một cây nến đang cháy dưới ống A. Quan sát hình 2 và nhận xét khói hương bay ra ống nào. Hãy vẽ đường bay của khói hương vào hình 2.

c) Vì sao bạn dự đoán như vậy?

Trả lời:

a) Hình 1 : Khói hương bay ra ống B.

b) Hình 2 : Khói hương bay ra ống A.

c) Vì không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan