Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 53 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 53 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu đúng, chữ S vào ☐ trước câu sai.

☐ Ban ngày, dưới ánh nắng mặt trời, phần đất liền nóng nhanh hơn phần biển. Do đó, không khí ở phần biển sẽ lạnh hơn không khí ở phần đất liền. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng và tạo thành gió thổi từ biển vào đất liền.

☐ Ban ngày, dưới ánh nắng mặt trời, phần đất liền nóng nhanh hơn phần biển. Do đó, không khí ở phần biển sẽ lạnh hơn không khí ở phần đất liền. Không khí chuyển động từ nơi nóng đến nơi lạnh và tạo thành gió thổi từ đất liền ra biển.

☐ Ban đêm, phần đất liền nguội đi nhanh hơn phần biển. Do đó, không khí ở phần đất liền sẽ lạnh hơn không khí ở phần biển. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng và tạo thành gió từ đất liền thổi ra biển.

Trả lời :

Đ Ban ngày, dưới ánh nắng mặt trời, phần đất liền nóng nhanh hơn phần biển. Do đó, không khí ở phần biển sẽ lạnh hơn không khí ở phần đất liền. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng và tạo thành gió thổi từ biển vào đất liền. 
S Ban ngày, dưới ánh nắng mặt trời, phần đất liền nóng nhanh hơn phần biển. Do đó, không khí ở phần biển sẽ lạnh hơn không khí ở phần đất liền. Không khí chuyển động từ nơi nóng đến nơi lạnh và tạo thành gió thổi từ đất liền ra biển. 
Đ Ban đêm, phần đất liền nguội đi nhanh hơn phần biển. Do đó, không khí ở phần đất liền sẽ lạnh hơn không khí ở phần biển. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng và tạo thành gió từ đất liền thổi ra biển.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan