Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 62 Vở bài tập Khoa học 4.

Bình chọn:
3.7 trên 35 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 62 Vở bài tập Khoa học 4.

Đặt 3 tấm bìa có khe tròn giữa mắt bạn và ngọn nến (như hình 1). Bạn trong hình có nhìn thấy ngọn nến qua các khe hay không ? Giải thích.

Trả lời :

- Bạn trong hình có nhìn thấy ngọn nến qua các khe.

- Giải thích : Ánh sáng truyền (theo đường thẳng) qua các khe của tấm bìa truyền đến mắt bạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan