Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 79 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 79 Vở bài tập Khoa học 4

Đánh dấu × vào cột tương ứng với nhu cầu về chất khoáng của từng loài cây.

Tên cây

Tên các chất khoáng mà cây cần nhiều hơn

Ni-tơ

Ka-li

Phốt-pho

Lúa

 

 

 

Ngô (bắp)

 

 

 

Khoai lang

 

 

 

Cà chua

 

 

 

Đay

 

 

 

Cà rốt

 

 

 

Rau muống

 

 

 

Cải củ

 

 

 

Trả lời:

Tên cây

Tên các chất khoáng mà cây cần nhiều hơn

Ni-tơ

Ka-li

Phốt-pho

Lúa

×

 

×

Ngô (bắp)

×

 

×

Khoai lang

 

×

 

Cà chua

×

 

×

Đay

×

 

 

Cà rốt

 

×

 

Rau muống

×

 

 

Cải củ

 

×

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan