Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 203 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 48 phiếu

Thực hiện phép tính.

Thực hiện phép tính:

a) \(80 - ({4.5^2} - {3.2^3})\)

b) 23.75 + 25.23 +180

c) \(2448:\left[ {119 - \left( {23 - 6} \right)} \right]\) 

Giải

a) \(80 - ({4.5^2} - {3.2^3})\) 

= 80 – ( 4.25 – 3.8)

= 80 – (100 – 24 )

= 80 – 76 = 4

b) 23.75 + 25.23 +180

= 23.(75+25) + 180

= 23.100 + 180

= 2300 +180 = 2480

c) \(2448:\left[ {119 - \left( {23 - 6} \right)} \right]\) 

= 2448 : (119 – 17)

= 2448 : 102 = 24

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan