Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 trang 109 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Tìm đẳng thức đúng trong các bài từ 2.1 đến 2.11.

Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng trong các bài từ 2.1 đến 2.11.

Câu  2.1

(A) \(\sin \alpha  = {a \over b}\);                    (B) \(sin\alpha  = {b \over c}\);

(C) \(\sin \alpha  = {{b'} \over b}\);                     (D) \(\sin \alpha  = {h \over a}.\)

Câu 2.2

(A) \(cos\alpha  = {a \over b};\)                      (B) \(cos\alpha  = {a \over c}\);

(C) \(cos\alpha  = {b \over c}\);                      (D) \(cos\alpha  = {b \over {b'}}.\)

Câu 2.3

(A) \(tg\alpha  = {b \over a}\);                         (B) \(tg\alpha  = {b \over c}\) ;

(C) \(tg\alpha  = {b \over h}\);                          (D) \(tg\alpha  = {h \over {b'}}\).

Câu 2.4

(A) \(\cot g\alpha  = {b \over a}\);                        (B) \(\cot g\alpha  = {b \over c}\);

(C) \(\cot g\alpha  = {a \over c}\);                         (D) \(\cot g\alpha  = {h \over b}.\)

Câu 2.5

(A) \(\sin \alpha  = \sin \beta \);                      (B) \(\sin \alpha  = \cos \beta\);

(C) \(\sin \alpha  = tg\beta \);                       (D) \(\sin \alpha  = {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \beta \).

Câu 2.6

(A) \(\cos \alpha  = \cos \beta \);                     (B) \(\cos \alpha  = tg\beta \);

(C) \(\cos \alpha  = {\mathop{\rm cotg}\nolimits} \beta \);                   (D) \(\cos \alpha  = \sin \beta \).

Câu 2.7

(A) \(tg\alpha  = tg\beta \);                              (B) \(tg\alpha  = cotg\beta \);

(C) \(tg\alpha  = \sin \beta \);                           (D) \(tg\alpha  = \cos \beta \).

Câu 2.8

(A) \(\cot g\alpha  = tg\beta \);                      (B) \(\cot g\alpha  = cotg\beta \);

(C) \(\cot g\alpha  = \cos \beta \);                      (D) \(\cot g\alpha  = \sin \beta \).

Câu 2.9

(A) cos2∝ + sin2β = 1  ;                          (B) sin2∝ + cos2β = 1 ;

(C)sin2∝ + cos2= 1 ;                               (D) cos2∝ + cos2β = 2.

Câu 2.10

(A)  tg∝  = sin∝  + cos∝  ;         (B) tg∝  = sin∝  - cos∝  ;

(C) tg∝  = sin∝ .cos∝  ;             (D) tg∝  = \({{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }}.\)

Câu 2.11. Trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

(A) cotg∝  = 1 + tg∝  ;             (B) cotg∝  = 1 − tg∝  ;

(C)cotg∝  = 1.tg∝   ;                 (D) cotg∝  = \({1 \over {tg\alpha }}.\)

Gợi ý làm bài:

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
D C D A B D B A C D D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan