Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.13. Trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Hãy tìm sinα, tgα, cotgα ( 0º < α < 90º ).

Cho \(\cos \alpha  = {3 \over 4}.\) Hãy tìm sinα, tgα, cotgα ( 0º < α < 90º ).

Gợi ý làm bài:

\(\sin \alpha  = \sqrt {1 - {{\cos }^2}\alpha }  = \sqrt {1 - {9 \over {16}}}  = {{\sqrt 7 } \over 4}.\)

\(tg\alpha  = {{\sin \alpha } \over {{\rm{cos}}\alpha }} = {{\sqrt 7 } \over 3},\)  \(\cot g\alpha  = {1 \over {tg\alpha }} = {3 \over {\sqrt 7 }} = {{3\sqrt 7 } \over 7}.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan