Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.1, 2.2 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Tính giá trị của biểu thức.

Câu 2.1 trang 20  Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^4} - 5y\) tại x = -2; y = 4

Giải

\(2.{( - 2)^4} - 5.4 = 2.16 - 5.4 = 32 - 20 = 12\)

Vậy giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^4} - 5y\) tại x = -2; y = 4 là 12

Câu 2.2 trang 20  Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của biểu thức \({x^5} - {y^5}\) tại x = 1; y = - 1 là:

(A)  -1;                           (B) 0;               

(C) 1;                             (D) 2.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng: (D) 2.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan