Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 21 trang 241 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 21 trang 241 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải các hệ bất phương trình

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x + 1 \le 2x - 3\\\dfrac{{5 - 3x}}{4} \ge x + 3;\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 1 < x + 4\\x + 1 < \dfrac{{x + 20}}{5}\\x\sqrt {x + 1}  > 0\end{array} \right.\)

Giải:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x + 1 \le 2x - 3\\\dfrac{{5 - 3x}}{4} > x + 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 4\\x \le  - 1\end{array} \right.\)

Hệ vô nghiệm.

b) \(0 < x < 3\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan