Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.24 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Cho 5 chữ số 0,1, 3, 6, 9 có thể lập được a) Bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau b) Bao nhiêu số lẻ với 4 chữ số khác nhau c) Bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau d) Bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

Cho 5 chữ số 0,1, 3, 6, 9 có thể lập được

a) Bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau

b) Bao nhiêu số lẻ với 4 chữ số khác nhau

c) Bao nhiêu số chẵn  có 4 chữ số khác nhau

d) Bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

Giải

a) Có\(A_5^4 = 120\) số có 4 chữ số khác nhau từ tập các chữ số \(\left\{ {0,1,3,6,9} \right\}\) (có thể bắt đầu với chữ số 0). Có \(A_4^3 = 24\) số có 4 chữ số bắt đầu bởi số 0. Vậy có \(120 - 24 = 96\) số có 4 chữ số khác nhau.

b) Xét việc lập số lẻ \(\overline {abcd} \). Chữ số \(d \in \left\{ {1,3,9} \right\}\) có 3 cách chọn. Chữ số a có \(4 - 1 = 3\) cách chọn. Chữ số b có \(5 - 2 = 3\) cách chọn và chữ số c có 2 cách chọn. Vậy có 3.3.3.2 = 54 số lẻ.

c) Có \(96 - 54 = 42\) số chẵn.

d) Một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. Trong tập hợp \(\left\{ {0,1,3,6,9} \right\}\) có duy nhất số 1 chia hết cho 3. Vậy số đó chia hết cho 3 khi và chỉ khi các chữ số của nó thuộc tập \(\left\{ {0,3,6,9} \right\}\). Có 4! Số có 4 chữ số khác nhau từ \(\left\{ {0,3,6,9} \right\}\) (có thể bắt đầu với chữ số 0). Có 3! Số có 4 chữ số khác nhau từ \(\left\{ {0,3,6,9} \right\}\) bắt đầu với chữ số 0. Vậy kết quả là có

                        \(4! - 3! = 24 - 6 = 18\) số.

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan