Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.33 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.33 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Vẽ đồ thị của hàm số \(y =  - {x^2} + 5x + 6.\) Hãy sử dụng đồ thị để biện luận theo tham số m số điểm chung của parabol \(y =  - {x^2} + 5x + 6\) và đường thẳng y = m

Giải:

Đồ thị hàm số:

Do parabol hướng bề lõm xuống dưới và có đỉnh tại điểm \(\left( {{5 \over 2};12{1 \over 4}} \right)\) nên :

- Nếu \(m > 12{1 \over 4}\) thì đường thẳng và parabol không có điểm chung.

- Nếu \(m = 12{1 \over 4}\) thì đường thẳng và parabol có một điểm chung.

- Nếu \(m < 12{1 \over 4}\) thì đường thẳng và parabol có hai điểm chung phân biệt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan