Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.4 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.4 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + \sqrt {x - 1} \)

a. Tìm tập xác định của hàm số.

b. Dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của \(f(4),\) \(f\left( {\sqrt 2 } \right),f\left( \pi  \right)\) chính xác đến hàng phần trăm.

Giải:

a. \(\left[ {1; + \infty } \right)\)

b. \(f\left( 4 \right) = 16 + \sqrt 3  \approx 17,73;\) \(f\left( {\sqrt 2 } \right) \approx 2,64;\) \(f\left( \pi  \right) \approx 11,33\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan