Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 58 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 58 Vở bài tập Khoa học 4

Cho một cái trống. Rắc một ít vụn giấy lên mặt trống. Những quan sát nào sau đây cho thấy có mối quan hệ giữa rung động của mặt trống và sự phát ra âm thanh của trống ? Đánh dấu × vào ☐ trước các ý bạn lựa chọn.

 

1. Trống càng kêu to, các vụn giấy nảy càng mạnh.

 

2. Khi trống kêu thì luôn thấy các vụn giấy nảy.

 

3. Trống đang kêu đặt tay lên mặt trống, trống không kêu nữa đồng thời các vụn giấy cũng không nảy nữa.

 

4. Khi trống không kêu nhưng gió thổi làm vụn giấy chuyển động.

Trả lời :

×

1. Trống càng kêu to, các vụn giấy nảy càng mạnh.

×

2. Khi trống kêu thì luôn thấy các vụn giấy nảy.

×

3. Trống đang kêu đặt tay lên mặt trống, trống không kêu nữa đồng thời các vụn giấy cũng không nảy nữa.

 

4. Khi trống không kêu nhưng gió thổi làm vụn giấy chuyển động.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan