Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 60 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Tính

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {3 \over 4}x\). Tính

\(f\left( { - 5} \right)\);        \(f\left( { - 4} \right)\);        \(f\left( { - 1} \right)\);         \(f\left( 0 \right)\);         \(f\left( {{1 \over 2}} \right)\);

\(f\left( 1 \right)\);          \(f\left( 2 \right)\);         \(f\left( 4 \right)\);         \(f\left( a \right)\);         \(f\left( {a + 1} \right)\).

Gợi ý làm bài:

\(f\left( { - 5} \right) = {3 \over 4}.\left( { - 5} \right) =  - {{15} \over 4}\)

\(f\left( { - 4} \right) = {3 \over 4}.\left( { - 4} \right) =  - 3\)

\(f\left( { - 1} \right) = {3 \over 4}.\left( { - 1} \right) =  - {3 \over 4}\)

\(f\left( 0 \right) = {3 \over 4}.0 = 0\)

\(f\left( {{1 \over 2}} \right) = {3 \over 4}.{1 \over 2} = {3 \over 8}\)

\(f\left( 1 \right) = {3 \over 4}.1 = {3 \over 4}\)

\(f\left( 2 \right) = {3 \over 4}.2 = {6 \over 4} = {3 \over 2}\)

\(f\left( 4 \right) = {3 \over 4}.4 = 3\)

\(f\left( a \right) = {3 \over 4}a\)

\(f\left( {a + 1} \right) = {3 \over 4}.\left( {a + 1} \right) = {{3a + 3} \over 4}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan