Câu 3 Unit 12 Trang 102 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

List the countries in the Country Box under the appropriate continent. Then you can add more countries that you know to the continents.

List the countries in the Country Box under the appropriate continent. Then you can add more countries that you know to the continents.

Liệt kê các quốc gia vào các châu lục thích hợp. Sau đó, bạn có thể thêm nhiều quốc gia mà bạn biết ứng với mỗi  lục địa.

Algeria, Canada, Brazil, Cuba, China, Singapore, Hungary, France, The United States of America, England, Iraq, Italy, Angola, Ecuador, Mexico, Argentina, Ethiopia, Viet Nam, Greece, Sudan, Kenya, Malaysia, Spain, Japan, Chile

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

Hướng dẫn giải 

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan