Câu 3 Unit 12 Trang 102 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

List the countries in the Country Box under the appropriate continent. Then you can add more countries that you know to the continents.

List the countries in the Country Box under the appropriate continent. Then you can add more countries that you know to the continents.

Liệt kê các quốc gia vào các châu lục thích hợp. Sau đó, bạn có thể thêm nhiều quốc gia mà bạn biết ứng với mỗi  lục địa.

Algeria, Canada, Brazil, Cuba, China, Singapore, Hungary, France, The United States of America, England, Iraq, Italy, Angola, Ecuador, Mexico, Argentina, Ethiopia, Viet Nam, Greece, Sudan, Kenya, Malaysia, Spain, Japan, Chile

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

Hướng dẫn giải 

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan