Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 32 trang 242 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 32 trang 242 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm các giá trị của m để phương trình \(\left( {m - 1} \right){x^2} - \left( {m - 5} \right)x + m - 1 = 0\), có hai nghiệm phân biệt lớn hơn -1.

Giải:

\( - 3 < m < 1\).

Đạ \(y = x + 1\) bài toán trở thành:

Tìm m sao cho phương trình

\(\left( {m - 1} \right){\left( {y - 1} \right)^2} - \left( {m - 5} \right)\left( {y - 1} \right) + m - 1 = 0\)

có hai nghiệm dương phân biệt, tức là phương trình

\(\left( {m - 1} \right){y^2} - \left( {3m - 7} \right)y + 3m - 7 = 0\)

có hai nghiệm dương phân biệt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan