Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 34 trang 242 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 34 trang 242 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải các bất phương trình:

a) \(\sqrt { - {x^2} + 4x - 3}  < x - 2;\)

b) \(\sqrt {2x + 5}  > x + 1.\)

Giải:

a) \(S = \left[ {1;\dfrac{{4 - \sqrt 2 }}{2}} \right) \cup \left( {\dfrac{{4 + \sqrt 2 }}{2};3} \right].\)

Gợi ý: Bất phương trình tương đương với hệ:

\(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 4x - 3 < {\left( {x - 2} \right)^2}\\x - 2 > 0\\ - {x^2} + 4x - 3 \ge 0.\end{array} \right.\)

b) \(S = \left[ { - \dfrac{5}{2};2} \right).\)

Gợi ý. Bất phương trình tương đương với:

\(\left( I \right)\left\{ \begin{array}{l}2x + 5 \ge 0\\x + 1 < 0\end{array} \right.\) hoặc \(\left( {II} \right)\left\{ \begin{array}{l}2x + 5 > {\left( {x + 1} \right)^2}\\x + 1 \ge 0\end{array} \right.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan