Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 36 trang 242 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 36 trang 242 SBT Đại số 10 Nâng cao

Một nghiên cứu về tuổi của những phụ nữ Mĩ sinh con lần đầu cho ra số liệu sau

Tuổi của mẹ

Tần số

[15; 19]

312448

[20; 24]

350905

[25; 29]

196365

[30; 34]

94874

[35; 39]

34408

 

N = 989000

a) Dấu hiệu là gì? Đơn vị điều tra là gì?

b) Tìm tuổi trung bình các bà mẹ ở Mĩ sinh con lần đầu

c) Lập bảng phân bố tần suất.

d) Vẽ biểu đồ tấn suất hình quạt.

e) Vẽ biểu đồ tân suất hình cột.

Giải:

a) Dấu hiệu là tuổi các bà mẹ ở nước Mĩ sinh con lần đầu. Đơn vị điều tra là các bà mẹ ở nước Mĩ sinh con lần đầu.

b) Tuổi trung bình là 22,89.

c) Bảng phân bố tần suất

Khoảng

Tần suất (%)

[15; 19]

31,6

[20; 24]

35,5

[25; 29]

19,8

[30; 34]

9,6

[35; 39]

3,5

d) Biểu đồ hình quạt

 

e) Biểu đồ tần suấ hình cột

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan