Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 33 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 31 phiếu

Tìm giá trị nhỏ nhất.

Tìm giá trị nhỏ nhất của:

\(C = 1,7 + \left| {3,4 - x} \right|\)                                   

\(D = \left| {x + 2,8} \right| - 3,5\)

Giải

\(C = 1,7 + \left| {3,4 - x} \right|\) 

Vì \(\left| {3,4 - x} \right| \ge 0 \Rightarrow 1,7 + \left| {3,4 - x} \right| \ge 1,7\)

Suy ra: \(C = 1,7 + \left| {3,4 - x} \right| \ge 1,7\)

C có giá trị nhỏ nhất khi \(C{\rm{ }} = {\rm{ }}1,7 \) \(\Rightarrow \left| {3,4 - x} \right| = 0\) \( \Rightarrow x = 3,4\)

Vậy C có giá trị nhỏ nhất bằng 1,7 khi x = 3,4

\(D = \left| {x + 2,8} \right| - 3,5\) 

Vì \(\left| {x + 2,8} \right| \ge 0 \Rightarrow \left| {x + 2,8} \right| - 3,5 \ge  - 3,5\) 

Suy ra: \({\rm{D}} = \left| {x + 2,8} \right| - 3,5 \ge  - 3,5\)

D có giá trị nhỏ nhất khi \({\rm{D}} =  - 3,5 \) \(\Rightarrow \left| {x + 2,8} \right| = 0 \) \(\Rightarrow x =  - 2,8\)

Vậy D có giá trị nhỏ nhất bằng -3,5 khi x= - 2,8

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan