Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.34 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.34 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xét tập hợp các điểm có tọa độ (x ; y) là nghiệm của phương trình \(ax + by = c.\) Tìm điều kiện của a, b, c để :

a. Tập hợp điểm đó là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ;

b. Tập hợp điểm đó là một đường thẳng song song với trục tung;

c. Tập hợp điểm đó là một đường thẳng song song với trục hoành;

d. Tập hợp điểm đó là trục tung;

e. Tập hợp điểm đó là trục hoành;

g. Tập hợp đó là một đường thẳng cắt hai trục Ox và Oy tại hai điểm phân biệt.

Giải:

a. \({a^2} + {b^2} \ne 0,c = 0\)

b. \(b = 0, a ≠ 0, c ≠ 0\)

c. \(a = 0, c ≠ 0, b ≠ 0\)

d. \(a ≠ 0, b = c = 0\)

e. \(a = c = 0, b ≠ 0\)

g. \(a ≠ 0, b ≠ 0, c ≠ 0.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan