Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 38 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giả sử x ∈ Q. Tìm x.

Giả sử x ∈ Q. Ký hiệu \(\left\{ x \right\}\) đọc là phần lẻ của x, là hiệu \({\rm{x}} - \left[ {\rm{x}} \right]\), nghĩa là: \(\left\{ x \right\} = x - \left[ x \right]\)

Tìm {x} biết: x = 0,5; x = -3,15

Giải

\({\rm{x}} = 0,5 \Rightarrow \left[ x \right] = 0 \Rightarrow \left\{ x \right\} = 0,5 - 0 = 0,5\) 

\({\rm{x}} =  - 3,15 \Rightarrow \left[ x \right] =  - 4 \)

\(\Rightarrow \left\{ x \right\}= - 3,15 - ( - 4) = 0,85\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan