Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 27 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 4.1 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

\(\left( A \right){{125} \over {300}};\)

\(\left( B \right){{416} \over {634}};\)

\(\left( C \right){{351} \over {417}};\)

\(\left( D \right){{141} \over {143}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án \(\left( D \right){{141} \over {143}}\).

Câu 4.2 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số nào dưới đây không là phân số tối giản

\(\left( A \right){8 \over {81}};\)

\(\left( B \right){{28} \over {91}};\)

\(\left( C \right){{176} \over {177}}\)

\(\left( D \right){{17} \over {35}}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( B \right){{28} \over {91}};\).

Câu 4.3 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết tập hợp A các phân số bằng phân số \({{ - 21} \over {35}}\) 

Giải

Đưa \({{ - 21} \over {35}}\)  về dạng tối giản: \({{ - 21} \over {35}} = {{ - 3} \over 5}\)  

\(A = \left\{ {{{ - 3m} \over {5m}}\left| {m \in Z,m\# 0} \right.} \right\}\)             

Câu 4.4 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết tập hợp B các phân số bằng \({{15} \over {48}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.            

Giải

Ta có \({{15} \over {48}} = {5 \over {16}}\) . Các phân số bằng \({{15} \over {48}} = {5 \over {16}}\) có dạng \({{5m} \over {16m}}\) . Vì tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số nên  \(m \in \left\{ {2;3;4;5;6} \right\}\)  

Do đó  \(B = \left\{ {{{10} \over {32}},{{15} \over {48}},{{20} \over {64}},{{25} \over {80}},{{30} \over {96}}} \right\}\). 

Câu 4.5 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho phân số \({\rm{A}} = {{n + 1} \over {n - 3}}\)(n ∈ Z, n # 3)

Tìm n để A là phân số tối giản

Giải

Để  A là phân số tối giản thì ƯCLN (n + 1; n – 3) = 1 hay ƯCLN ((n – 3) + 4; n – 3) = 1

Suy ra n - 3 \(\not  \vdots \) 2 hay n là số chẵn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan