Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 45. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Không dùng bảng lượng giác và máy tính bỏ túi, hãy so sánh:

Không dùng bảng lượng giác và máy tính bỏ túi, hãy so sánh:

a) \(\sin 25^\circ \) và \(\sin 70^\circ \);                           b) \(\cos 40^\circ \) và \(\cos 75^\circ \) ;

c) \(\sin 38^\circ \) và \(\cos 38^\circ \) ;                           d) \(\sin 50^\circ \) và \(\cos 50^\circ \).

Gợi ý làm bài:

a) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\) tăng

Ta có: \(25^\circ  < 75^\circ \), suy ra: \(\sin 25^\circ  < \sin 75^\circ \)

b) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\) giảm

Ta có: \(40^\circ  < 75^\circ \), suy ra: \({\rm{cos40}}^\circ {\rm{ >  cos}}75^\circ \)

c) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì sin\(\alpha\) tăng

Ta có: \(38^\circ  + 52^\circ  = 90^\circ \), suy ra: \(\cos 38^\circ  = \sin 52^\circ \)

Vì \(38^\circ  < 52^\circ \) nên \(\sin 38^\circ  < \sin 52^\circ \) hay \(\sin 38^\circ  < \cos 38^\circ \)

d) Với \(0^\circ  < \alpha  < 90^\circ \) ta có \(\alpha\) tăng thì cos\(\alpha\) giảm

Ta có: \(40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ ,\) suy ra: \(\sin 50^\circ  = \cos 40^\circ \)

Vì \(40^\circ  < 50^\circ \) nên \(\cos 40^\circ  > \cos 50^\circ \) hay \(\sin 50^\circ  > \cos 50^\circ \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan