Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.61 trang 144 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tìm các khoảng và nửa khoảng trên đó mỗi hàm số sau đây liên tục:

Tìm các khoảng và nửa khoảng trên đó mỗi hàm số sau đây liên tục:

a) \(f\left( x \right) = {{x + 1} \over {{x^2} + 7x + 10}}\)                 b)\(f\left( x \right) = \sqrt {3x - 2} \)

c) \(f\left( x \right) = {x^2} + 2\sqrt x  - 3\)        d) \(f\left( x \right) = \left( {x + 1} \right)\sin x.\)

Giải

a) Hàm số xác định khi và chỉ khi

             \({x^2} + 7x + 10 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  - 2\) và \(x \ne  - 5.\)

Hàm số \(f\) liên tục trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 5} \right),\left( { - 5; - 2} \right)\)  và \(\left( { - 2; + \infty } \right).\)

b) \(\left[ {{2 \over 3}; + \infty } \right);\)                               c) \(\left[ {0; + \infty } \right);\)

d) Hai hàm số \(u\left( x \right) = x + 1\)  và \(v(x) = \sin x\)  đều liên tục trên R Do đó hàm số \(f\left( x \right) = \left( {x + 1} \right)\sin x\)  là tích của hai hàm số trên cũng liên tục trên R

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan