Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 47 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 33 phiếu

Làm tính chia

Làm tính chia

a. \(\left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b - a} \right)^2}\)

b. \(5{\left( {x - 2y} \right)^3}:\left( {5x - 10y} \right)\)

c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right)\)

Giải:

a. \(\left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b - a} \right)^2}\)

\( = \left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {a - b} \right)^2} = 5\left( {a - b} \right) + 2\)

b. \(5{\left( {x - 2y} \right)^3}:\left( {5x - 10y} \right) = 5{\left( {x - 2y} \right)^3}:5\left( {x - 2y} \right) = {\left( {x - 2y} \right)^2}\)

c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right) = \left[ {{x^3} + {{\left( {2y} \right)}^3}} \right]:\left( {x + 2y} \right)\)

\( = \left( {x + 2y} \right)\left( {{x^2} - 2xy + 4{y^2}} \right):\left( {x + 2y} \right) = {x^2} - 2xy + 4{y^2}\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan