Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 49 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 15 phiếu

Cho đường tròn (O), điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D, E là các tiếp điểm). Qua điểm I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt MD và ME theo thứ tự ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi tam giác MPQ.

Cho đường tròn (O), điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D, E là các tiếp điểm). Qua điểm I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt MD và ME theo thứ tự ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi tam giác MPQ.

Giải:

Ta có:    MD = ME (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

              PD = PI (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

             QI = QE (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Chu vi tam giác MPQ bằng:

            MP + PQ + QM

         = MP + PI + IQ + QM

         = MP + PD + QM + QE

         = MD + ME

         = 2.MD

         = 2.4 = 8 (cm)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan