Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.92 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.92 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xác định các giá trị của m để mỗi hệ bất phương trình sau có nghiệm :

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{7x - 2 \ge  - 4x + 19}\\{2x - 3m + 2 < 0}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\sqrt 2 x + 1 > x - \sqrt 2 }\\{m + x > 2}\end{array}} \right.\)

Giải:

a. \(m \in \left[ {\dfrac{{64}}{{33}}; + \infty } \right)\)

b. m ∈ R.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan