Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 15 Trang 131 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Quyen is now in a shopping mall. Look at her shopping list and write sentences telling what she has already bought/done (Y) and what she hasn’t bought/done (x) yet.

Quyen is now in a shopping mall. Look at her shopping list and write sentences telling what she has already bought/done (Y) and what she hasn’t bought/done (x) yet.

Quyen hiện đang ở trong một khu mua sắm. Nhìn vào danh sách mua sắm của cô ấy và viết câu nói về những gì cô ấy đã mua / đã làm (Y) và những gì cô ấy chưa mua / chưa hoàn thành (x).

Shopping list

a) A pair of shoes
b) T-shirts for Mr. Thanh x
c) A handbag for daughter
d) Souvenirs for Mends x
e) Cosmetics x
f) A tea set
g) A pair of sun glasses
h) Withdraw money
i) Meet an old friend at the restaurant for lunch x
j) Buy a roll of film x

Examples:

a) Quyen has already bought a pair of shoes.

b) Quyen has not bought some T-shirts for Mr. Thanh yet.

c) _____________________________________.

d) _____________________________________.

e) _____________________________________.

f) _____________________________________.

g) _____________________________________.

h) _____________________________________.

i) _____________________________________.

j) _____________________________________.

Hướng dẫn giải 

a. She has already bought a pair of shoes.

b. She hasn’t/ has not bought some T – shirts for Mr. Thanh yet.

c. She has already bought a handbag for her daughter.

d. She hasn’t/ has not bought some souvenirs for her friends yet.

e. She hasn’t/ has not bought cosmetics yet.

f. She has already bought a tea set.

g. She has already bought a pair of sun glasses.

h. She has already withdrawn some money.

i. She hasn’t/ has not met an old friend at the restaurant for lunch yet.

j. She hasn’t/ has not bought a roll of film yet.


 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan