Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 51 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 54 phiếu

Tính.

Tính:

a) \({{{{120}^3}} \over {{{40}^3}}}\)                   b) \({{{{390}^4}} \over {{{130}^4}}}\)                   c) \({{{3^2}} \over {{{\left( {0,375} \right)}^2}}}\)

Giải

a) \({{{{120}^3}} \over {{{40}^3}}} = {\left( {{{120} \over {40}}} \right)^3} = {3^3} = 27\) 

b) \({{{{390}^4}} \over {{{130}^4}}} = {\left( {{{390} \over {130}}} \right)^4} = {3^4} = 81\)

c) \({{{3^2}} \over {{{\left( {0,375} \right)}^2}}} = {\left( {{3 \over {0,375}}} \right)^2} = {\left( {\frac{3}{{\frac{3}{8}}}} \right)^2}={\left( {3.\frac{8}{3}} \right)^2}= {8^2} = 64\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan