Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.14 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.14 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong khu phố A được thống kế trong bảng phân bố tần số sau đây (đơn vị nghìn đồng).

Lớp

Tần số

\(\left[ {375;449} \right]\)

6

\(\left[ {450;524} \right]\)

15

\(\left[ {525;599} \right]\)

10

\(\left[ {600;674} \right]\)

6

\(\left[ {675;749} \right]\)

9

\(\left[ {750;824} \right]\)

4

 

N = 50

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

Giải:

Số trung bình là 576,1. Độ lệch chuẩn là 113,08.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan