Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.15 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 5.15 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong một đề tài nghiên cứu về bệnh A, người ta ghi lại tuổi của 50 bệnh nhân mắc bệnh này. Số liệu thống kê được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây.

Lớp

Tần số

\(\left[ {15;19} \right]\)

10

\(\left[ {20;24} \right]\)

12

\(\left[ {25;29} \right]\)

14

\(\left[ {30;34} \right]\)

9

\(\left[ {35;39} \right]\)

5

 

N = 50

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

Giải:

Số trung bình là 25,7. Độ lệch chuẩn là 6,23.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan