Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.19 trang 179 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.19 trang 179 SBT Đại số 10 Nâng cao

Vận tốc (dặm/h ; 1 dặm = 1,609 km) của 400 xe ôtô chạy trên con đường A được ghi lại trong bảng tần số ghép lớp sau :

Lớp

Tần số

\(\left[ {27,5;32,5} \right)\)

18

\(\left[ {32,5;37,5} \right)\)

76

\(\left[ {37,5;42,5} \right)\)

200

\(\left[ {42,5;47,5} \right)\)

100

\(\left[ {47,5;52,5} \right)\)

6

 

N = 400

Tính số trung bình, độ lệch chuẩn.

Giải:

Số trung bình là 40 dặm/h. Độ lệch chuẩn là 4,12 dặm/h.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan