Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.20 trang 179 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.20 trang 179 SBT Đại số 10 Nâng cao

Một cửa hàng ăn ghi lại số tiền (nghìn đồng) mà mỗi khách trả cho cửa hàng. Các số liệu được trình bày trong bảng tần số ghép lớp sau :

Lớp

Tần số

\(\left[ {0;99} \right]\)

20

\(\left[ {100;199} \right]\)

80

\(\left[ {200;299} \right]\)

70

\(\left[ {300;399} \right]\)

30

\(\left[ {400;499} \right]\)

10

 

N = 210

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

Giải:

Số trung bình là 216,17. Độ lệch chuẩn là 99,20.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan