Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.24 trang 181 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.24 trang 181 SBT Đại số 10 Nâng cao

Một công ti có 45 chiếc xe. Mức tiêu thụ xăng (đơn vị : lít) của mỗi xe trong tuần qua được ghi lại như sau :

a. Lập bảng phân bố tần số ghép lớp với các lớp là :

\(\left[ {90;100} \right),\left[ {100;110} \right),...,\left[ {140;150} \right).\)

b. Tính số trung bình và số trung bình (xấp xỉ) dựa trên bảng phân bố tần số ghép lớp.

c. Tính số trung vị.

Giải:

a. Bảng phân bố tần số ghép lớp

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

\(\left[ {90;100} \right)\)

95

1

\(\left[ {100;110} \right)\)

105

5

\(\left[ {110;120} \right)\)

115

12

\(\left[ {120;130} \right)\)

125

13

\(\left[ {130;140} \right)\)

135

10

\(\left[ {140;150} \right)\)

145

4

 

 

N = 45

b. Từ đó tính được số trung bình (tính theo bảng phân bố ghép lớp) là 123,44 lít. Nếu tính đúng trên mẫu số liệu (khi không ghép lớp) thì số trung bình là 123,11 lít.

c. Để tính số trung vị, ta sắp xếp các số liệu trên theo thứ tự tăng dần như sau :

Từ đó số trung vị Me = 123.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan