Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.16 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.16 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Một cửa hàng sách thống kê số tiền (đơn vị : nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở cửa hàng trong một ngày. Số liệu được ghi trong bảng phân bố tần số sau :

Lớp

Tần số

\(\left[ {40;49} \right]\)

3

\(\left[ {50;59} \right]\)

6

\(\left[ {60;69} \right]\)

19

\(\left[ {70;79} \right]\)

23

\(\left[ {80;89} \right]\)

9

 

N = 60

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

Giải:

Số trung bình là 69,33. Độ lệch chuẩn là 10,25.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan