Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 55 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 6 phiếu

Tính f (x) + g (x) và (x) – g (x).

Cho hai đa thức:  

\(f(x) = {x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + 7{{\rm{x}}^4} - 9{{\rm{x}}^3} + {x^2} - {1 \over 4}{\rm{x}}\)

\(g(x) = 5{{\rm{x}}^4} - {x^5} + {x^2} - 2{{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^2} - {1 \over 4}\)

Tính f (x) + g (x) và f(x) – g (x)

Giải

\(f(x) = {x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + 7{{\rm{x}}^4} - 9{{\rm{x}}^3} + {x^2} - {1 \over 4}x \)

          \(= {x^5} + 7{{\rm{x}}^4} - 9{{\rm{x}}^3} - 2{x^2} - {1 \over 4}x\)

\(g(x) = 5{{\rm{x}}^4} - {x^5} + {x^2} - 2{{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^2} - {1 \over 4} \)

          \(=  - {x^5} + 5{{\rm{x}}^4} - 2{{\rm{x}}^3} + 4{x^2} - {1 \over 4}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan