Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 6 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4

Viết một số trường hợp người ta cần dùng bình ô-xi trợ giúp để thở.

Trả lời :

Một số trường hợp người ta cần dùng bình ô-xi trợ giúp để thở : thợ lặn, thợ làm việc trong các hầm lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu…..

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan