Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.10 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.10 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Dùng máy tính bỏ túi, đổi số đo độ ra số đo rađian chính xác đến số thập phân thứ ba:

a) \({20^0}\);                           b) \( - {144^0}\);

c) \({2003^0}\);                       d) \({\pi ^0}\) .

Giải:

a) \( \approx 0,349\);              b) \( \approx  - 2,513\);

c) \( \approx 34,959\);             d) \( \approx 0,055\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan