Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.12 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.12 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Hãy tìm số đo \(\alpha \) của góc lượng giác \(\left( {Ou,Ov} \right)\) với \(0 \le \alpha  < 2\pi \), biết một góc lượng giác cùng tia đầu, tia cuối với góc đó có số đo là:

\(\dfrac{{29\pi }}{4}; - \dfrac{{128\pi }}{3}; - \dfrac{{2003\pi }}{6};18,5.\)

Giải:

Các số \(\alpha \) cần tìm theo thứ tự là:

\(\dfrac{{5\pi }}{4};\dfrac{{4\pi }}{3};\dfrac{\pi }{6};\alpha  \approx 1,889\pi  \approx 5,934.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan