Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.11 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.11 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho góc lượng giác \(\left( {Ou,Ov} \right)\) có số đo \(\dfrac{\pi }{5}\). Hỏi trong các số đo \(\dfrac{{6\pi }}{5};\dfrac{{9\pi }}{5}; - \dfrac{{11\pi }}{5};\dfrac{{31\pi }}{5};\dfrac{{14\pi }}{5}\), những số nào là số đo của một góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối với góc đã cho?

Giải:

Các góc lượng giác \(\left( {Ou,Ov} \right)\) có số đo là \(\dfrac{\pi }{5} + k2\pi  = \left( {10k + 1} \right)\dfrac{\pi }{5},k \in Z\).

Vậy trong các số đo đã cho chỉ có số \(\dfrac{{31\pi }}{5}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan