Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.21 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.21 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xác định dấu của \(\sin \alpha ,\cos \alpha ,\tan \alpha \), biết

\(\pi  < \alpha  < \dfrac{{3\pi }}{2};\)

\(\dfrac{{3\pi }}{2} < \alpha  < \dfrac{{7\pi }}{4};\)

\(\dfrac{{7\pi }}{4} < \alpha  < 2\pi ;\)

\(2\pi  < \alpha  < 2,5\pi ;\)

\(3\pi  < \alpha  < \dfrac{{10\pi }}{3};\)

\(\dfrac{{5\pi }}{2} < \alpha  < \dfrac{{11\pi }}{4}.\)

Giải:

 (Các kí hiệu (I), (II), (III), (IV) theo thứ tự chỉ các góc phần tư I, II, III, IV)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan