Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.34 trang 201 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 6.34 trang 201 SBT Đại số 10 Nâng cao

Không sử dụng máy tính và bảng số, hãy tính:

a) \(\sin {315^0};\cos {930^0};\tan {405^0};\cos {750^0};\sin {1140^0}\);

b) \(\cos {630^0} - \sin {1470^0} - \cot {1125^0};\)

c) \(\cos {4455^0} - \cos {945^0} + \tan {1035^0} - \cot \left( { - {{1500}^0}} \right).\)

Giải:

a) Đáp số theo thứ tự là:

\( - \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}; - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2};1;\dfrac{{\sqrt 3 }}{2};\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}.\)

b) \( - \dfrac{3}{2}\).

c) \(1 -  + \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan