Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 1 Trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.3 trên 24 phiếu

Write a paragraph about your close friend or pen pal. Use the following questions as prompts.

Write a paragraph about your close friend or pen pal. Use the following questions as prompts.

Viết 1 đoạn văn về người bạn thân hoặc bạn qua thư. Sử dụng các câu hỏi sau làm gợi ý. 

a) What is his/her name?

b) How old is he/she?

c) How did you know him/her?

   (Where and when did you meet him/her?)

d) Where does he/she live?

e) Who(m) does he/she live with?

f) What does he/she look like?

g) What is he/she like?

h) What does he/she like doing in his/her free time?

i)  Who is/are his/her close friend(s)? j) Does he/she often write to you? etc.

Hướng dẫn viết đoạn văn

My best friend in high school is Lan. Lan sits next to me in class, eats with me at break time, and hangs out with me after school. She has long and beautiful hair; my mother always says that I need to pay more attention to my hair so it can be pretty as hers. I am good at English while Lan is excellent in Math, therefore we can help each other every time one of us has trouble in understanding those subjects. Besides our study, Lan is always by my side whenever I feel upset. I tell her everything, and only her can know my true feelings. We have been best friends since our young age, and I will keep this friendship forever.

Dịch đoạn văn
Bạn thân nhất ở trường của tôi là Lan. Lan ngồi cạnh tôi trong lớp, ăn cùng tôi vào giờ giải lao, và cùng đi chơi với tôi sau giờ tan trường. Cô ấy có mái tóc dài và đẹp, mẹ tôi luôn bảo rằng tôi cần chú ý đến mái tóc của tôi nhiều hơn để nó có thể được đẹp như tóc Lan. Tôi giỏi tiếng Anh còn Lan giỏi Toán, vậy nên chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi một trong hai chúng tôi gặp rắc rối trong những môn đó. Bên cạnh việc học, Lan luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn. Tôi kể Lan nghe nghe mọi thứ, và chỉ có Lan biết được cảm giác thật sự của tôi. Chúng tôi đã là bạn kể từ khi cả hai còn nhỏ, và tôi sẽ giữ tình bạn này mãi mãi.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan