Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 1 Trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Read the conversation between a policeman and an eye-witness and then fill in each gap with one word from the box.

Read the conversation between a policeman and an eye-witness and then fill in each gap with one word from the box.

Hoàn thành đoạn hội thoại giữa cảnh sát và nhân chứng và chọn 1 từ trong bảng điề vào chỗ trống.

jeans

handsome

wearing

late

old

taller

earring

look

long

shoes

tall

thin

Policeman: How___(1) ___ do you think the man was?

Eye-witness: Well, he was quite young. In his___(2)___ twenties, I'd say.

Policeman: And was he___(3)___ ?

Eye-witness: Yes, quite tall,___(4)___ than me anyway. He must be about 180 cm.

Policeman: What about his build?

Eye-witness: Well, he was rather___(5)___ . Maybe a bit skinny.

Policeman: And what did he____(6)___ like?

Eye-witness: Not very___(7)___. He had dark hair, but I can't really remember if it was___(8)___ or short.

Policeman: And did you notice what he was____(9)___?

Eye-witness: Oh, yes. He was wearing___(10)___ and a dirty sweater. And he

was wearing sport___(11)___ .

Policeman: Anything else?

Eye-witness: No, I don't think so. Oh, wait. He had an____(12)___ . In his left ear, I'm sure.

Policeman: Right, thank you. You've been very helpful.

Hướng dẫn giải

1. old                      2. late                    3. tall                       4. taller 

5. thin                     6. look                   7. handsome             8. long 

9. wearing               10. jeans               11. shoes                  12. earring 

Dịch đoạn hội thoại 

Cảnh sát: Ông nghĩ người đó bao nhiêu tuổi?

Nhân chứng: À, anh ấy còn khá trẻ. Khoảng chưa đến 30. tôi nghĩ thế.

Cảnh sát viên: Hắn cao không?

Nhân chứng: Vâng, khá cao, cao hơn tôi. Hắn phải cao khoảng 1 mét 80.

Cảnh sát: Dáng người hắn thế nào? 

Nhân chứng: Người hắn khá mỏng. Có vẻ hơi gầy.

Cảnh sát viên: Trông hắn thế nào? 

Nhân chứng: Hắn có vẻ không được đẹp trai lắm. Hắn có mái tóc đen, nhưng tôi không thể nhớ nó dài hay ngắn.

Cảnh sát: Ông có nhìn thấy hắn mặc gì không?

Nhân chứng: Ồ, vâng. Hắn mặc quần jean và áo len. Và hắn đi giày thể thao.

Cảnh sát: Còn gì khác không?

Nhân chứng:  Không, tôi không còn gì cả,. Oh, đợi chút. Hắn có đeo hoa tai. Bên tai trái, tôi chắc chắn là vậy

Cảnh sát viên: Cảm ơn anh. Anh rất hữu ích đấy. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan