Câu 3 Unit 2 Trang 18 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Look at all the things Ba has prepared for his summer activities and complete the sentences about his plan.

Look at all the things Ba has prepared for his summer activities and complete the sentences about his plan.

Nhìn vào những thứ mà Ba chuẩn bị cho mùa hè dưới đây và hoàn thành các câu nói về dự định của cậu ấy.

This summer Nam’s going to listen to music.

a) He's going_________________________

b) He_______________________________

c) He_______________________________

d) He_______________________________

e) He_______________________________

f) He_______________________________

g) He______________________________ 

Hướng dẫn giải 

a) He's going to play soccer.

b) He's going to read books. 

c) He's going to go swimming. 

d) He's going to play video games. 

e) He's going to go fishing. 

f) He's going to play chess. 

g) He's going to play tennis. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan