Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 2 Trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

Complete the sentences, using the appropriate adverbs in the box.

Complete the sentences, using the appropriate adverbs in the box.

Hoàn thành các câu sau sử dụng các đại từ dưới đây.

inside                  downstairs          there            outside            upstairs             here

a) Last night someone broke into the kitchen and stole the microwave oven while we were ________.

b) He fell _________  and broke his wrist.

c) We like that city so much that we're going___________ again this year.

d) The visitors had to move__________ when it started to rain.

e) - Where do you live?

- I live ______ in this town.

f) Don't go ______, it's too cold. 

Hướng dẫn giải

a) upstairs        b) downstairs       c) there       d) inside       e) here      f) outside 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan