Câu 7 Unit 2 Trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Write sentences about your plan for this summer. You may use the following ideas.

Write sentences about your plan for this summer. You may use the following ideas.

Viết các câu về kế hoạch của bạn cho mùa hè này. Sử dụng các gợi ý dưới đây.

Are you going to

- visit your relatives or friends?

- attend a summer course of English?

- help your parents with some work?

- go for a picnic with your friends?

- play some sports?

- read your favourite books/novels?

- go to the movies or watch TV?

- listen to music? etc.

Hướng dẫn giải 

- I'm going to visit my relatives.

- I'm going yo attend a summer course of English.

- I'm going to go for a picnic with my friends. 

...

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan